Cổng khai báo khách hàng Minh Phú

Cổng xác thực khai báo dành cho các khách hàng làm việc với Minh Phú. Hiện tại OfficeOnline cung cấp các dịch vụ khai báo dành cho khách hàng như sau: Khai báo y tế, đăng ký thăm phân xưởng sản xuất và đăng ký lấy mẫu thành phẩm. Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận Hành Chánh Nhân Sự Minh Phú nhận mã xác thực để tiến hành khai báo

Khai báo y tế

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tái diễn biến lại phức tạp và khó lường, để bảo vệ sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên MPCM, cho gia đình và cho cộng đồng... Kể từ ngày 02-12-2020 Tổng Giám đốc MPCM Anh Lê Văn Điệp yêu cầu tất cả khách hàng đến làm việc với nhà máy MPCM đều phải khai báo y tế trung thực

Thăm phân xưởng sản xuất

Cho phép khách hàng đăng ký thăm phân xưởng sản xuất nhà máy trực tuyến

Lấy mẫu thành phẩm

Cho phép khách hàng đăng ký lấy mẫu thành phẩm trực tuyến

Giới Thiệu

Website OfficeOnline Minh Phu được xây dựng và phát triển bởi Ban Lập Trình Công Nghệ Thông Tin Minh Phú Cà Mau dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Lê Văn Điệp CEO MPCM

Modul Công Việc

Bao gồm: Đăng ký xe đón khách, giấy ra vào cổng, công tác lệnh, đề nghị vật tư văn phòng phẩm, tài sản ra cổng, mua vật tư, email & dịch vụ Office365, đề nghị phân quyền SAP, đề nghị sửa chữa, khách thăm phân xưởng sản xuất, khách đăng ký lấy mẫu thành phẩm, phiếu lấy mẫu thành phẩm, đăng ký làm hàng mẫu, khảo sát và đơn xin nghỉ phép, khai báo thông tin xin cấp giấy đi đường phục vụ phòng chống COVID, khai báo thông tin F1, tái bổ nhiệm, đăng ký lịch khách, biên bản bàn giao online

Modul Tiền Lương

Tích hợp hệ thống tài khoản trang info.minhphu.com và hỗ trợ xem phiếu lương chi tiết hàng tháng, phiếu lương tổng quát năm

Modul Hệ Thống

Cập nhật tin tức nội bộ, phân quyền và cấp phát tài khoản cho người dùng

NGHIỆP VỤ

OfficeOnline Minh Phu hiện tại cung cấp các nghiệp vụ như sau:

Đăng ký xe đón khách

Cho phép cán bộ, nhân viên đăng ký xe đón khách trực tuyến

Công tác lệnh

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo công tác lệnh trực tuyến

Đơn xin nghỉ phép

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo đơn xin nghỉ phép trực tuyến

Giấy ra vào cổng

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo giấy ra vào cổng trực tuyến

Văn phòng phẩm

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo đề nghị mua vật tư văn phòng phẩm trực tuyến

Tài sản ra cổng

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo đề nghị tài sản ra cổng trực tuyến

Mua vật tư

Cho phép cán bộ, nhân viên tạo đề nghị mua vật tư trực tuyến

Khai báo y tế

Cho phép cán bộ, công nhân viên và khách hàng Minh Phú khai báo trực tuyến

Email và dịch vụ Office365

Cho phép cán bộ, công nhân viên đề nghị email và dịch vụ Office365 trực tuyến

Phân quyền SAP

Cho phép cán bộ, công nhân viên đề nghị phân quyền SAP trực tuyến

Đề nghị sửa chữa

Cho phép cán bộ, công nhân viên đề nghị sửa chữa trực tuyến

Khách hàng thăm phân xưởng

Cho phép khách hàng thăm phân xưởng sản xuất trực tuyến

Khách lấy mẫu thành phẩm

Cho phép khách hàng đăng ký lấy mẫu thành phẩm trực tuyến

Phiếu lấy mẫu thành phẩm

Cho phép cán bộ nhân viên tạo phiếu lấy mẫu thành phẩm trực tuyến

Đăng ký làm hàng mẫu

Cho phép cán bộ nhân viên tạo đăng ký làm hàng mẫu trực tuyến

Khảo sát online

Cho phép cán bộ nhân viên tham gia khảo sát Khu đô thị Minh Phú trực tuyến

Tái bổ nhiệm online

Cho phép cán bộ nhân viên tái bổ nhiệm trực tuyến

Xin cấp giấy đi đường

Khai báo thông tin xin cấp giấy đi đường phục vụ phòng chống dịch COVID trực tuyến

Khai báo thông tin F1

Khai báo thông tin F1 phục vụ phòng chống dịch COVID trực tuyến

Đăng ký lịch khách

Cho phép cán bộ nhân viên đăng ký lịch khách trực tuyến

Biên bản bàn giao

Cho phép cán bộ nhân viên tạo biên bản bàn giao trực tuyến

Xem lương tháng

Cho phép xem phiếu lương chi tiết hàng tháng

Bắt đầu sử dụng Nghiệp Vụ OfficeOnline

Cùng trải nghiệm OfficeOnline. Mọi thắc mắc, góp ý và phản hồi xin vui lòng gởi về mail Mr Tâm (chitam@minhphu.com)

Sử dụng nghiệp vụ

Thống Kê

Thống kê tổng số công tác lệnh, đơn xin nghỉ phép, giấy ra vào công, đề nghị văn phòng phẩm, tài sản ra cổng, mua vật tư, tờ khai y tế, để nghị email và dịch vụ Office365, để nghị phân quyền SAP, đề nghị sửa chữa, đề nghị khách thăm xưởng, đề nghị khách lấy mẫu thành phẩm, phiếu lấy mẫu thành phẩm, đăng ký làm hàng mẫu, khảo sát, tái bổ nhiệm online, khai báo thông tin xin cấp giấy đi đi đường phục vụ phòng cống COVID, khai báo thông tin F1, đăng ký lịch khách, biên bản bàn giao, người dùng đang truy cập và tổng số người dùng đã truy cập

5

Người dùng đang Online

1,486,418

Tổng số lượt đã truy cập

10,950

Đơn xin nghỉ phép

2,233

Công tác lệnh

594

Đăng ký xe đón khách

22,438

Giấy ra vào cổng

859

Đề nghị văn phòng phẩm

16,357

Đề nghị tài sản ra cổng

9,541

Đề nghị mua vật tư

132

Đề nghị email và dịch vụ Office365

199

Đề nghị phân quyền SAP

5,279

Đề nghị sửa chữa

505

Khách thăm phân xưởng sản xuất

4

Khách lấy mẫu thành phẩm

228

Phiếu lấy mẫu thành phẩm

1,537

Đăng ký làm hàng mẫu

2,756

Phiếu khảo sát

8

Tái bổ nhiệm

583,144

Tờ khai y tế

5,009

Khai báo thông tin xin cấp giấy đi đường phục vụ phòng chống COVID

56

Khai báo thông tin F1 phục vụ phòng chống COVID

1,366

Đăng ký lịch khách

1,207

Biên bản bàn giao

Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
MINH PHU SEAFOOD CORP
Phòng Công Nghệ Thông Tin Minh Phú Cà Mau. Support: Mr Long Ext:262. Developer: Mr Tâm Ext:124.

Địa Chỉ

Khu Công Nghiệp Phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Số Điện Thoại

(+84) 290-383-9391 Ext:262/124